Baskile ak Raj

Lannuit retounen nan kontan 1
pandan iou kòmanse talonnen lè
ak yon rigol sye k’ap glise sou do
Lawomann. Manchèt man men
yo baskile rapid e pla tè pou yo koupe
kochma. Suk ak wonm.
Anpil lanne mak pla pye labou
plate sou do yo
pandan yo koube pou yo baskile
kont lò siwo blan.

Translation: Swinging with Rage

The night returns to its quarters
as the day begins to clock its hours
with glistening sweat on the backs
of cane cutters. Machetes in hand
they swing fast and low cutting
their nightmares. Sugar and rum.
Years of muddy footprints
mark their backs
as they arch to swing
against sweet white gold.